reprogrammation moteur

Reprogrammation moteur

Reprogrammation moteur puissance - Ethanol E85
.

Full Ecu list > Search MS A15
MS A15 - ECU ori Stock File - Tuned stage 1 MS A15 p ori flexfuel ethanol E85 chiptuning tuning file tuned Database - Driver Stage 1
ECU Model
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   852 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A3TD852X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   694-7.590 27C010 PLCC | 281001694 |     |   |MS A15 A3TDI694.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   756 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A756285X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   848 16bit 27C010 PLCC | 281001848 |     |   |MS A15 A848594X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   757 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A757253X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   693 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A3TD693X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   410 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A3TD410X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   852 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATD_852X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   847 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A847497X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A3 (8L) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   693 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A693320X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   656 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A656910X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   721 16bit 27C010 PLCC | 281001721 | 38906018S   |   |MS A15 A721817X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   966 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A966835X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   222 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 AA4_9860.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   796 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 ATD_796X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   222 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATDI222X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   554 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD554X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   426 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD426X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   064 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A064166X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   721 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD381X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   660 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD660X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   720 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A720592X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   721 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A721594X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   796 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATDI796X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   963 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATDI963X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   726 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD726X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   668 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD668X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   765 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A765335X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   658 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD658X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   539 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD539X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   438 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD438X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   490 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A490112X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   065 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A065168X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   065 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A065059X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   157 16bit 27C010 PLCC | 281001832 |     |   |MS A15 A25_F14B.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   157 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A157050X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   834 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A834764X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   834 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A25_399E.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   945 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A945767X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   944 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A944765X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   774 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD774X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   159 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A4TD_159.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   942 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A25_942X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   158 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A158280X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 (B5) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   155 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A155046X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A4 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   966 16bit 27C010 PLCC | 281001966 |     |   |MS A15 A966DB8C.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   964 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD964X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   808 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD808X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   609 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD609X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   066 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD066X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   833 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A833707X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   836 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A836972X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   931 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A931620X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   931 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A931790X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   932 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A932792X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   938 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A938796X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   150 16bit 27C010 PLCC | 281010150 |     |   |MS A15 ATDI150X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   151 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATDI151X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   148 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A148334X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   152 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A152651X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   496 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A496381X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   772 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A772060X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   931 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A931601X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   932 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A932603X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   838 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 ATDI838X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   811 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A811723X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   781 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A781674X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   148 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A148031X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   148 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A148645X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   153 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A153040X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   153 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A153042X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   153 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A153632X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   156 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A156048X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   435 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A435674X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   837 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD_837.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   154 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD154X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   398 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD398X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   399 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD399X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   400 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD400X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   933 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A6TD933X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   772 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A772096X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   781 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A781058X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 V6 TDI 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   811 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 AXXX3F05.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 V6 TDI 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   811 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A811395X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A6 2500 V6 TDI 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   811 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A25_2735.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   941 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A941749X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   941 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A941609X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   835 16bit 27C010 PLCC | 281001835 |     |   |MS A15 A835_XXX.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   773 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A773690X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   773 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A773056X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   930 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A930391X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   832 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A832703X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   773 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A773094X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   435 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A435643X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   396 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A396307X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 (D2) 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   139 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A139034X.drt ( ECM )
Calculateur AUDI A8 2500 TDI V6 150CV
BOSCH | MS A15.5 |   397 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 A8TD397X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   333 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 VTDI333X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   699 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 VOIA699X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   139 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 VCRD139X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   768 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 V768119X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   708 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 V708879X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   333 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 V333699X.drt ( ECM )
Calculateur CHRYSLER VOYAGER 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   775 16bit 27C010 PLCC | 281001775 |     |   |MS A15 VOY_775X.drt ( ECM )
Calculateur DODGE DAKOTA 2500 TD 8V 115CV
BOSCH | MS A15.5 | T93EH166003VQ5 xxx 16bit 27C010 PLCC | P53015342AB |     |   |MS A15 DAK_EA42.drt ( ECM )
Calculateur DODGE DAKOTA 2500 TD 8V 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   036 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 DAKOTA25.drt ( ECM )
Calculateur FORD GALAXY 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   968 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G968608X.drt ( ECM )
Calculateur FORD GALAXY 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   737 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G737729X.drt ( ECM )
Calculateur FORD GALAXY 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   737 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G737602X.drt ( ECM )
Calculateur FORD GALAXY 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   736 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G736006X.drt ( ECM )
Calculateur FORD GALAXY 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   531 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G531451X.drt ( ECM )
Calculateur ISUZU NKR 3000 TD 131CV
BOSCH | MS A15.5 |   727 16bit 29F200 PSOP |   |     | 76 76 44 45 |MS A15 INKR_727.drt ( ECM )
Calculateur ISUZU PICK UP 3000 TD 130CV
BOSCH | MS A15.5 |   727 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ITD_5629.drt ( ECM )
Calculateur ISUZU PICKUP 2500 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   727 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ITD_727X.drt ( ECM )
Calculateur ISUZU PICKUP 2500 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   722 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ITD_722X.drt ( ECM )
Calculateur IVECO EUROCLASS 380
BOSCH | MS A15.1 |   752 28C64 PLCC |   |     |   |MS A15 IVE_4500.drt ( ECM )
Calculateur IVECO EUROTECH 240E 38
BOSCH | MS A15.1 |   704-5.967 28C64 PLCC |   |     |   |MS A15 I704_967.drt ( ECM )
Calculateur JEEP CHEROKEE 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   117 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 J117318X.drt ( ECM )
Calculateur JEEP CHEROKEE 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   437 16bit 27C010 PLCC | 281001437 |     |   |MS A15 J437975X.drt ( ECM )
Calculateur JEEP CHEROKEE 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   718 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 JEEP718X.drt ( ECM )
Calculateur JEEP GRAND CHEROKEE 2500 TD 114CV
BOSCH | MS A15.5 |   893 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 J893214X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES C (W202) 250 2500 TD 150CV
BOSCH | MS A15.1 |   037 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M250037X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES C (W202) 250 2500 TD 150CV
BOSCH | MS A15.1 |   463 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M463437X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES C (W202) 250 2500 TD 150CV
BOSCH | MS A15.1 |   464 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M464437X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES C (W202) 250 2500 TD 150CV
BOSCH | MS A15.1 |   622 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M622709X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES C c250 2500 TD 140CV
BOSCH | MS A15.1 |   360 16bit 27C010 PLCC | 281001360 | xxxxxxxxxx   |   |MS A15 M360_XXX.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W124) 250 2500 D 113CV
BOSCH | MS A15.1 |   461 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MERC461X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W124) 250 2500 D 113CV
BOSCH | MS A15.1 |   626 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M250626X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.1 |   620 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M29_620X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.2 |   303 16bit 27C020 PLCC | 281001303 |     |   |MS A15 M29_1E17.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.2 |   620 16bit 27C020 PLCC | 281001401 |     |   |MS A15 M29_05D3.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.1 |   494 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MERC494X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.1 |   953 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M953295X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.1 |   495 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M495832X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.1 |   621 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M290621X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 290 2900 TD 129CV
BOSCH | MS A15.2 |   620 16bit 27C010 PLCC | 281001401 |     |   |MS A15 M29_B87A.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.5 |   880 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M880806X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   496 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M496265X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   624 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M624420X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   620 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M620733X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   620 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M620371X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   832 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M494832X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   764 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M300764X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E (W210) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   753 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M753846X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES E 250 (W124) 2500 CDI 113CV
BOSCH | MS A15.1 |   714 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M714806X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES G (W463) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   321 16bit 27C020 PLCC | 281001880 |     |   |MS A15 MERC880X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES G (W463) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   321 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M321664X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES G (W463) G300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15 |     27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 UNI_11D1.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES G (W463) G300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   457 16bit 27C010 PLCC | 281001457 | xxxxxxx543   |   |MS A15 MER_C3EF.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES G (W463) G300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   457 16bit 27C010 PLCC | 281001457 | xxxxxxx543   |   |MS A15 M457_543.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES S (W140) 300 3000 TD 177CV
BOSCH | MS A15.1 |   455 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M455435X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   496 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MER_496X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   923 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MER_923X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   982 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M982635X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   502 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI502X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   717 16bit 27C020 PLCC | 281001717 | 1037357808   |   |MS A15 MCDI717X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   497 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MER_497X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   786 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 S29_786X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   924 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI924X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   685 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI685X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   422 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M422267X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   923 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M923639X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   983 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M983637X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   504 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI504X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   502 16bit 27C020 PLCC | 281001507 |     |   |MS A15 MCDI507X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   644 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI644X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 102CV
BOSCH | MS A15.1 |   646 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 MCDI646X.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER (W901) 2900 TD 122CV
BOSCH | MS A15.1 |   786 16bit 27C020 PLCC |   |     |   |MS A15 M29_5216.drt ( ECM )
Calculateur MERCEDES SPRINTER 290 2900 TD 122CV
BOSCH | MS A15.2.3 |   643 16bit 27C010 PLCC | 281001643 |     |   |MS A15 M29_9EEA.drt ( ECM )
Calculateur NISSAN TERRANO 2700 16v 125CV
BOSCH | MS A15.5 |   550-2.673 27C010 PLCC | 281001550 | 1037352673   |   |MS A15 N550_673.drt ( ECM )
Calculateur NISSAN TERRANO 2700 TDI 125CV
BOSCH | MS A15.5 |   859 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 N27_859X.drt ( ECM )
Calculateur NISSAN TERRANO 2700 TDI 99CV
BOSCH | MS A15.5 |   550 16 bit 27C010 PLCC | 281001550 | 1037359423   |   |MS A15 T550_423.drt ( ECM )
Calculateur NISSAN TERRANO 2700 TDI 99CV
BOSCH | MS A15.5 |   550 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 N550022X.drt ( ECM )
Calculateur NISSAN TERRANO 2700 TDI 99CV
BOSCH | MS A15.5 |   858 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 N27_858X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   791 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22791X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   024 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22024X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   023 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22023X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |     29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 F22_E558.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   793 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 F22_793X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   793 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22793X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.7 |   448 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22448X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   026 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22026X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   025 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 FR22025X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   793 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 F7939107.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2500 TD 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   492 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 F492565X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL FRONTERA 2500 TD 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   492 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 F492928X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   636 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 OM19_636.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   635 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ODTI635X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   875 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 O20_875X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.2 DTI 120CV
BOSCH | MS A15.5 |   273 16bit 29F200 PSOP |   |     |   |MS A15 O22_C5BE.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.2 DTI 120CV
BOSCH | MS A15.5 |   876 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 OMEGA22X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL OMEGA 2.2 DTI 120CV
BOSCH | MS A15.5 |   273 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 O220273X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL SINTRA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   673 16bit 28F010 PLCC |   |     |   |MS A15 SINTR637.drt ( ECM )
Calculateur OPEL SINTRA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   673 16bit 28F010 PLCC |   |     |   |MS A15 S637048X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL SINTRA 2.2 DTI 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   637 16bit 28F010 PLCC |   |     |   |MS A15 OTDI637X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   634 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 V634884X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   269 29F200 PSOP |   |     |   |MS A15 VEC_269.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   874 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VEC_874X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   269 16bit 29F200 PSOP |   |     |   |MS A15 VDTI_269.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   633 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VECT633X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   873 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VECTD873.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   269 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VTDI269X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   634 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 V634491X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   634 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 V634054X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   269 16bit 29F200 PSOP |   |     |   |MS A15 V20_7CE7.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   335 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 V335427X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   335 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 V335680X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   871 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VDTI871X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   872 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VECTD872.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   632 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VETD632X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   631 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VTDI631X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL VECTRA 2.2 DTI 125CV
BOSCH | MS A15.5 |   271 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VTDI271X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   268 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ZTDI268X.drt ( ECM )
Calculateur OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   268 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ZAF_646C.drt ( ECM )
Calculateur OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 82CV
BOSCH | MS A15.5 |   751 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ZDTI751X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT CLIO 1.9 DTI 80CV
BOSCH | MS A15.1 |   878 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 C878985X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT ESPACE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.1 |   877 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 E19_877X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT ESPACE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.1 |   143 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 E19_143X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT LAGUNA 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   995 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 LDCI995X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT LAGUNA 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   766 16bit 27C010 PLCC | 281001766 |     |   |MS A15 L766944X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MASTER 1.9 DTI 80CV
BOSCH | MS A15.5 |   142 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M142300X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE (PHASE 1) 1.9 8v dTi 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   969 16bit 27C010 PLCC |   |     | 64 64 B2 B3 |MS A15 M969822X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   969 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M969981X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   969 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M969993X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   810 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M810403X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   810 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M810332X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   809 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M809401X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   809 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M809330X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   488 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M488338X.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   077 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M19_335F.drt ( ECM )
Calculateur RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100CV
BOSCH | MS A15.5 |   077 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 M077311X.drt ( ECM )
Calculateur ROVER 25 2.0 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   956 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 R25_956X.drt ( ECM )
Calculateur ROVER 25 2.0 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   445 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 ROV25445.drt ( ECM )
Calculateur ROVER 45 2.0 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   445 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 RTD_445X.drt ( ECM )
Calculateur ROVER 45 2.0 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   956 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 R45_956X.drt ( ECM )
Calculateur ROVER STREETWISE 2.0 TD 101CV
BOSCH | MS A15.5 |   445 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 R20_BB41.drt ( ECM )
Calculateur SAAB 93 2.2 D TID 115CV
BOSCH | MS A15.5 |   617 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 SA93617X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   738 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A738604X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   531 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 S531820X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   738 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 S738731X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   967 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 STDI967X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT AROSA 1.7 SDI 60CV
BOSCH | MS A15.5 |   748 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 A748934X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68CV
BOSCH | MS A15.5 |   689 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 C689235X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   584 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 CORTD584.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 SDI 68CV
BOSCH | MS A15.5 |   911 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 IBIZ911X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   006 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I006698X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   006 16bit 27C010 PLCC | 281010006 |     |   |MS A15 I0069991.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 | 028906021DK 484 16bit 27C010 PLCC | 281001483 |     | 028906021DK_ 0827 |MS A15 I484808X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   916 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I916957X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   916 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I916956X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   584 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I584737X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   006 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I006282X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   006 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 C006282X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT IBIZA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   914 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 I914953X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   926 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 TOL_926X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   926 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 T926687X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   582 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 STDI582X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   605 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 T605747X.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   604 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 T604_259.drt ( ECM )
Calculateur SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   925 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 STDI925X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 SDI 68CV
BOSCH | MS A15.5 |   180 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 O180930X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 SDI 68CV
BOSCH | MS A15.5 |   904 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 OSDI904X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   850 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 OCTD850X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   182 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 O182934X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   707 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 O707242X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   755 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 S755869X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   849 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 OCTD849X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   603 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 OCTD603X.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   695 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 O695_790.drt ( ECM )
Calculateur SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   181 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 O181932X.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 704 LH TDI 4000
BOSCH | MS A15.5 |   616 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 M40_616X.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 704 LI TDI 3800
BOSCH | MS A15.5 |   616 16bit 29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 M38_616X.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 706 LI 4164 TDI 250CV
BOSCH | MS A15.5 |   616 16bit 29F010 PLCC | 281001616 |     |   |MS A15 VM403A47.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 706 LI 4164 TDI 250CV
BOSCH | MS A15.5 |     29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VM4_FDCC.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 706 LI 4164 TDI 250CV
BOSCH | MS A15.5 |     29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VM4_8AE1.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 706 LI 4164 TDI 250CV
BOSCH | MS A15.5 |   616 16bit 29F010 PLCC | 281001616 |     |   |MS A15 M7066542.drt ( ECM )
Calculateur VM MOTORI MARINI MD 706 LI 4164 TDI 300CV
BOSCH | MS A15.5 |     29F010 PLCC |   |     |   |MS A15 VM4_A5CC.drt ( ECM )
Calculateur VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 90CV
BOSCH | MS A15.5 |   611 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 G19_611X.drt ( ECM )
Calculateur VOLKSWAGEN GOLF 3 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   860 16bit 27C010 PLCC | 281001860 |     |   |MS A15 VWTD860X.drt ( ECM )
Calculateur VOLKSWAGEN PASSAT 4 1.9 TDI 110CV
BOSCH | MS A15.5 |   720 16bit 27C010 PLCC |   |     |   |MS A15 P20_720X.drt ( ECM )
Calculateur VOLKSWAGEN VENTO 1.9 TDI 110
BOSCH | MS A15.5 | 028906021GH 652 16bit 27C010 PLCC | 281001652 |     |   |MS A15 VWTD652X.drt ( ECM )
ORI - Stock file = Download Stock - Original ori file
Stage 1 = Tuned file.
Stage 1 E85 flexfuel = Stage 1 + automatic flexfuel file
Stage 1
Undo bad file
Speed limit Vmax off
Lambda off
Start & stop off
Flaps off
Pop & bang Burble
Damos A2L
Direct payment with paypal; Email with file under 1 hour.

VOLKSWAGEN VENTO 1.9 TDI 110

Ecu pcm file